Do milion evra iz IPARD-a za izgradnju farmi, opremu za stočarstvo…

26.10.2018.

education

Raspisan je treći konkurs iz Mere 1 IPRAD programa vredan oko tri milijarde dinara, u okviru kojeg će poljoprivrednici moći da iz ovog fonda dobiju podsticaj do million evra.


Reč je o meri koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a povrat iz IPARD fonda iznosi 60 odsto ukupnih prihvatljivih troškova. Ako je podnosilac zahteva mlađi od 40 godina u trenutku kada se donosi odluka o odobravanju njegovog projekta, može da dobije podsticaj od 65 odsto, a ako je mesto investicije u području s oteženim uslovima rada u poljoprivredi, povrat iznosi 70 odsto.
Iznosi IPARD podsticaja u ovoj meri, u proizvodnji voća, povrća i ostalih useva su od 5.000 do 700.000 evra, a u proizvodnji mleka i mesa od 5.000 evra do 1.000.000 evra.


Pravo na IPARD podsticaje imaju nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Lista prihvatljivih troškova po sektorima je obimna i obuhvata veliki broj investicija.


U sektoru mleka biće dozvoljena izgradnja objekata za smeštaj muznih krava, uključujući objekte za mužu, osemenjavanje, smeštaj mašina i opreme… Takođe, izgradnja objekata na farmi za čuvanje hrane za stoku, izgradnja ograda oko farme, unutrašnje putne mreže…Preko IPARD-a moći će nabaviti i oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka, mašine za transport i skladištenje stočne hrane… Uključena su i specijalizovana vozila za transport sirovog mleka.


U sektoru mesa dozvoljena je izgradnja objekata za tov i smeštaj stoke, objekata za čuvanje stočne hrane, podne rešetke, oprema za prasilišta, tovilišta… Takođe, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, prikolice za prikupljanje sena, mešaone za pripremu stočne hrane…


Kada je o voću i povrću reč, preko IPARD-a moći će da se grade plastenici, objekti za skladištenja, ULO hladnjače, sistemi za navodnjavanje, protivgradne mreže, ograde oko zasada, upravne zgrade. Predviđena je i nabavka opreme, mašina i mehanizacije, kao i investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz onbovljivih izvora energije za korišćenje na gazdinstvu – solarne energije, energije vetra, biomase, biogasa..


Za odobrenje projekata u sektoru mesa neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju). Potom, objekat kapaciteta do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i/ili
400 krmača, i/ili 10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu. Oni koji imaju više životinja od toga mogu da konkurišu samo za izgradnju skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.


U sektoru mleka mogu da konkurišu oni koji u registru imaju prijavljen odgovarajući stočni fond, odnosno do 300 mlečnih krava, obeleženih i u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Oni koji imaju više od 300 mlečnih krava, ostvaruju pravo na odobravanje projekta samo za investicije u izgradnji i/ili rekonstrukciji skladišnih kapaciteta za stajnjak i/ili specifičnu opremu i mehanizaciju za manipulaciju i korišćenje stajnjaka i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.


Za investicije u sektoru voća mogu da konkurišu oni koji u Registru imaju upisano od 2 hektara do 20 hektara jagodastog voća i/ili od 5 hektara do 100 hektara drugog voća.


Povrtari mogu da traže podsticaj za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća ako u Registru imaju upisano od 0.5 hektara do 5 hektara povrća u zaštićenom prostoru i/ili od 3 hektara do 50 hektara povrća na otvorenom prostoru.


U sektoru ostalih useva – žitarica, uljarica, industrijskog bilja, na ovom javnom pozivu mogu da učestvuju oni koji imaju 50 do 100 hektara u vlasništvu ili zakupu i da traže povraćaj za nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora. I za one koji imaju od 50 do 100 hektara pod ostalim usevima, i za one koji imaju preko 100 hektara, dozvoljena je izgradnja i opremanje objekata za skladištenje.

Imate pitanja?

Pišite nam!