Evropska komisija odobrila Srbiji akreditaciju IPARD mere za ruralni turizam

13.04.2020.

education

Evropska komisija je zvanično odobrila akreditaciju novih IPARD mera Republici Srbiji, objavljeno je na Fejsbuk profilu IPARD Upravljačkog tela.


Kako se navodi, Mera 7 za podršku ruralnom turizmu od sada je dostupna i u Srbiji. Dodaje se da će sve informacije o Meri 7, kao i javnom pozivu, biti blagovremeno objavljene.


Prema navodima na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, u planu IPARD poziva za ovu godinu, piše da je za ovu meru opredeljeno 1.097.277.145 dinara.


Reč je o meri – Diverzifikacija poljoprivrednih aktivnosti u ruralnnim područjima, koja se odnosi na razvoj ruralnog turizma.


Agrosmart je već objavljivao osnovne informacije o tome ko može da se prijavi na konkurs iz Mere 7 i za koje investicije se mogu dobiti podsticaji iz IPARD fonda. Ovi uslovi navedeni su u IPARD II programu za Srbiju, krovnom dokumentu za ovaj pretpristupni instrument finansijske podrške našoj poljoprivredi i ruralnom razvoju. U nastavku navodimo neke od tih uslova uz napomenu da u Pravilniku koji se odnosi na Meru 7, a koji bi uskoro trebalo da bude objavljen, može doći do izmena:


Ko može da učestvuje na IPARD javnom pozivu za ruralni turizam


– Fizička lica registrovana kao poljoprivredni proizvođači u ruralnim područjima ili članovi poljoprivrednog gazdinstva koja diverzifikuju svoje aktivnosti, bilo da su poljoprivredne ili nepoljoprivredne;


– Mikro i mala privatna pravna lica, koja su osnovana ili rade u ruralnim područjima.


Opšti kriterijumi prihvatljivosti


Na kraju realizacije, investicija mora biti u skladu sa relevantnim nacionalnim standardima i zahtevima;
Korisnik mora biti registrovan u skladu sa odredbama Zakona o turizmu (Službeni glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 i njegove naknadne izmene) na kraju realizacije investicije, a pre konačne isplate;
Specifični kriterijumi prihvatljivosti


– Maksimalan broj ležajeva je ograničen na 30 ležajava po registrovanom korisniku


Prihvatljivi troškovi


Izgradnja i unapređenje nepokretne imovine;


Kupovina nove opreme i nameštaja, uključujući i specijalnu opremu i nameštaj za osobe sa invaliditetom i decu;


Kupovina novih mašina i opreme za održavanje turističkog mesta i pejzaža, za turističke i gastronomske svrhe, uključujući i IT hardver i softver do njihove tržišne vrednosti;


Investicije u spoljašnje i unutrašnje prostore kao što su igrališta i odgovarajuća oprema;


Opšti troškovi, kao što su naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade, studije izvodljivosti, sticanje patentnih prava i licenci do 12 odsto vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova, od kojih su troškovi biznis planova prihvatljivi do pet odsto ali ne više od 2.000 evra;


Investicija u obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gazdinstvu (izgradnja instalacija i opremanje), za sopstvene potrebe, mora biti deo projekta za turizam (slanje električne energije u nacionalnu mrežu je dozvoljeno sve dok se poštuje granica sopstvene potrošnje – tj. struja koja se proda mreži jednaka je u proseku količini struje koja se iz nje potroši u toku godinu dana).


Prihvatljive aktivnosti


Investicija u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uključujući i objekte za rekreaciju, igranje, turističke kampove, poboljšanje spoljašnjih prostora (za jahanje, ribolov na površinskim vodama, biciklizam, tematske rute, staze za jahanje), troškovi marketinga, kao što su štampanje letaka, propagandnog materijala, troškovi za internet stranicu, itd.


Intezitet podrške iz IPARD fonda


Intenzitet pomoći, izražen kao udeo javne podrške u prihvatljivim troškovima investicije iznosi do 65 odsto. Stopa kofinansiranja EU je 75 odsto javne pomoći. Korisnici mogu da prijave više od jednog projekta tokom trajanja IPARD programa.


Najmanji iznos podsticaja iz IPARD fonda je 5.000 evra, a najveći 300.000 evra.


S. G.


Imate pitanja?

Pišite nam!