Kako do novog traktora preko IPARD-a

17.06.2018.

education

Četvrti javni poziv iz IPARD programa će, prema Planu poziva za 2018. godinu biti raspisan krajem juna.


Predmet Javnog poziva biće investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora,sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu.


Novi traktor

Novi traktor koji je predmet IPARD podsticaja u skladu sa ovim Javnim pozivom jeste:
1. motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor, u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima;
2. serijski proizveden traktor koji se prvi put stavlja u upotrebui koji je proizveden najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta.
3. vrste T1 do T5 ili S1 do S5 u smislu posebnog propisa koji uređuje podelu motornih i priključnih vozila i tehničke uslove za vozila u saobraćaju na putevima,
4. traktor koji ispunjava uslove u oblasti zaštite životne sredine uređene propisima Evropske unije u ovoj oblasti, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije.


Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekta.


Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom:
„Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstavau nabavku novog traktora – Drugi javni poziv za Meru 1”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.


Zahteve podnete pre ili posle roka, Uprava odbacuje bez razmatranja.


Imate pitanja?

Pišite nam!