Objavljen drugi konkurs iz IPARD-a – za traktore 555 miliona

04.01.2018.

Prijave do 26. februara.Treći konkurs trebalo bi da bude objavljen početkom marta – za preradu

Danas je objavljen drugi javni poziv iz programa IPARD II – poziv za traktore za koje je izdvojeno 555.761.895 dinara. Konkurs se može videti na sajtu Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede – http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Zahtevi za odobravanje prava na podsticaje mogu se podneti do 26. februara. Pomenimo, reč je o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Visina podsticaja iznosi od 60 odsto do 80 odsto, u zavisnosti od toga da li je podnosilac mladi poljoprivrednik, da li se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u planinskom području i da li se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća i ostali usevi (određene vrste žitarica i industrijskog bilja).

U skladu sa pravilnikom o IPARD podsticajima, podnosioci zahteva koji ispunjavaju propisane uslove ostvaruju pravo na podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, i to sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:

-u sektoru mesa: do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu; do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu; do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza; do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;

-u sektoru mleka: do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava; do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;

-u sektoru voća: do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 hektara; do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha; do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;

-u sektoru povrća: do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha; do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha; do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha; do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 50 ha;

-u sektoru ostalih useva: do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha; do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.

Biće potreban EUR 1

Kada se bude podnosio zahtev za odobravanje isplate IPARD potrebno je dostaviti račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta; otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list; dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe – EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100 000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe…

Imate pitanja?

Pišite nam!