Evo šta može doneti bodove na konkursu za IPARD ruralni turizam

U toku je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za podršku iz IPARD fonda za ruralni turizam, koji će trajati do 1. oktobra ove godine. Pravo na učešće na ovom konkursu imaju fizička lica – nosioci porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i mikro ili mala preduzeća.
U konsultantskoj agenciji Smart IPARD, za čiji su projekat u Srbiju stigle prve pare iz ovog fonda napominju da je najmanji iznos IPARD podrške po projektu je 5.000 evra, a najviše se može dobiti 300.000 evra. Intezitet podrške je do 65 odsto.


-Važno je reći da je i kod IPARD projekata iz Mere 7 koja se odnosi na ruralni turizam prinicip isti kao i kod svih IPARD projekata – po dobijanju rešenja o odobrenju zahteva predatog Upravi za agrarna plaćanja započinje se sa investicijom. Podnosilac zahteva sam finansira celokupno ulaganje (prihvatljiv je kredit banke ili fonda) i tek po završetku projekta dobija povraćaj iz IPARD fonda (do 65 odsto prihvatljive vrednosti investicije). Dakle, dobijanje IPARD podsticaja zasniva se na tome da korisnik samostalno obezbeđuje sredstva za predfinansiranje investicije koja će biti refundirana u određenom procentu nakon realizacije projekta – objašnjavaju u Smart IPARD-u.


Konsultantkinja za IPARD fodnove Ivana Serdar iz ove agencije ukazuje na to da procedura nije jednostavna, pogotovo kada je reč o projektima koji imaju za cilj adaptaciju i izgradnju objekata, a takvi su mahom projekti s kojim se konkuriše na ovom javnom pozivu, a on se odnosi na razvoj ruralnih područja kroz ulaganje u turizam, odnosno diversifikaciju poljoprivrednih aktivnosti.


-Korisno je za sve zainteresovane da znaju da je uslov za učešće u ovom javnom pozivu da je fizičko lice, preduzetnik, mikro ili malo preduzeće nosilac gazdinstva koje je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu. Kada se investicija privede kraju mora biti ispunjen i uslov koji se odnosi na kategorizaciju seoskog domaćinstva odnosno objekta za smeštaj gostiju. Neophodno je, kao i kod svih IPARD projekata, potpuno poštovanje svih standarda koji se odnose na ovu delatnost – kaže Ivana Serdar.


Ukupno, po ovom javnom pozivu raspoložive su 2,3 milijarde dinara. Budžet je, kako kažu u agenciji, izdašan ali i je veliko i interesovanje za gradnju, adaptaciju ili opremanje objekata za ruralni turizam. Kao i dosad, ako bude više zahteva nego što u okviru ovog javnog poziva ima para, Uprava za agrarna plaćanja sprovešće postupak bodovanja i rangiranja. Stoga podnosioci zahteva treba već da računaju na tu mogućnost. A evo kako će se bodovanje realizovati:


Sa 20 bodova bodovaće se zahtevi za odobravanje projekta ako:


1) je podnosilac zahteva ženskog pola, u slučaju fizičkog lica, odnosno preduzetnika, ili privredno društvo koje u svojoj strukturi zaposlenih ima najmanje 30 odsto zaposlenih lica ženskog pola u momentu izdavanja rešenja o odobrenju projekta;


2) je podnosilac zahteva lice mlađe od 40 godina u momentu izdavanja rešenja o odobrenju projekta, u slučaju fizičkog lica, odnosno preduzetnika;


3) je mesto investicije u planinskim područjima, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi;


4) je poslovnim planom predviđeno otvaranje novog radnog mesta, do podnošenja zahteva za isplatu, u slučaju preduzetnika ili privrednog društva.


Sa deset bodova boduju se zahtevi za odobravanje projekta ako projekat uključuje investicije u infrastrukturu i opremu za osobe sa invaliditetom, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju tehnički standardi planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.


Dokaz o stečenom obrazovanju boduje se sa:


1) tri boda, ako je u pitanju srednje stručno obrazovanje u oblasti ugostiteljstva/turizma u trogodišnjem, odnosno četvorogodišnjem trajanju;


2) šest bodova, ako je u pitanju visoka stručna sprema stečena u visokoj školi strukovnih studija u oblasti ugostiteljstva/turizma;


3) deset bodova, ako je u pitanju visoka stručna sprema stečena na fakultetu.


Ako postoji više zahteva sa istim brojem bodova prema kriterijumima za rangiranje, prednost ima potpun zahtev koji je ranije podnet.


Izvor:Agrosmart


Onlajn obuke o IPARD meri za ruralni turizam i e-trgovini

Besplatne onlajn obuke namenjene su poljoprivrednicima, preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, zadrugama, odnosno svima koji su zainteresovani za IPARD program i za prodaju prehrambenih proizvoda preko interneta. Možete se prijaviti preko linka:https://forms.gle/xgowT2CbEmrEKpp79


U utorak, 23. juna, agencija EDUKA PLUS organizuje onlajn obuku o e-trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Ova obuka obuhvata potpuno praktične savete i primere kako plasirati proizvode efikasno i uspešno preko društvenih mreža i interneta.


Za praćenje nije potrebno nikakvo predznanje, a teme su:


– Kako otvoriti stranicu na Facebooku – praktičan primer


– Kako se reklamirati plaćeno na Facebooku – praktičan primer


– Korišćenje Instagrama za plasman poljoprivrednih proizvoda


– Reklamiranje na Instagramu – praktičan primer


– Organizacija i kontakt sa klijentima


– Organizacija isporuke


U sredu, 24. juna, u 16 časova konsultantska agencija Smart IPARD organizuje besplatnu onlajn obuku o mogućnostima finansiranja investicija i unapređenju biznisa u oblasti poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda.


Biće reči o trima akreditovanim IPARD merma sa posebnim osvrtom na ulaganja u ruralni turizam. Pravilnik za IPARD Meru 7 koja se odnosi na ruralni turizam je objavljen, a prvi javni poziv za ove invessticije biće otvoren 1. jula.


Investicije u oblasti ruralnog turizma prvi put u Srbiji se finansiraju iz IPARD fonda.


Obe obuke se održavaju u sklopu programa Razvoj finansijskih sistema u ruralnim oblastima u Srbiji – SRFP, koji sprovodi Nemačka razvojna banka KfW, zajedno sa partnerom, švajcarskom kompanijom BFC Consulting.


IPARD obuka namenjena je poljoprivrednicima, preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, odnosno svima koji su zainteresovani za IPARD program koji najvećim delom finansira Evropska unija i iz kojeg korisnici mogu da dobiju značajnu bespovratnu podršku za investicije u agrobiznisu i ruralnom turizmu. Pomenimo, kada je Meri 7 reč, mogu da učestvuju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnici i mala preduzeća.
Cilj ovog interaktivnog treninga je da učesnici steknu uvid u IPARD akreditovane mere, procedure konkurisanja, uslove za učešće u IPARD projektima…


Predavanje će obuhvatiti sledeće teme:


Pojam i značaj IPARD programa


Priprema i realizacija IPARD projekata


Planirani javni pozivi u ovoj godini


Najčešće prepreke u dosadašnjem sprovođenju projekata


Kako realizovati investiciju u seoskom turizmu


Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa Merom 7 IPARD programa

Prvi javni poziv za IPARD Meru 7 objavljen je 08. juna, a rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine.


Za ovaj poziv opredeljen je veći iznos od prethodno planiranog, tako da će korisnicima IPARD Mere 7 biti na raspolaganju 20 miliona EUR javne podrške (oko 2,3 milijarde RSD), objavljeno je u najnovijem broju onlajn magazina IPARD na dlanu koji izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


Ugostitelji koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započnu bavljenje ovom delatnošću u ruralnim područjima Srbije, na ovaj način moći će da dobiju podršku u okviru IPARD Mere 7.


Prihvatljivi korisnici za ovu meru su fizička lica, preduzetnici i mikro i mala privredna društva. Za jedan projekat, koji može biti sačinjen od više različitih investicija, korisnici IPARD Mere 7 će iz IPARD fonda moći da povrate i do 65% iznosa investicije i tako ostvare podršku između 5.000 i 300.000 EUR po projektu. Investicije koje su prihvatljive su raznolike i odnose se na sve od izgradnje i rekonstrukcije objekata za smeštaj do pejzažnog uređenja dvorišta, izgradnje terena za rekreaciju, prostora za degustaciju i prodaju hrane i pića, nabavku bicikala, izradu veb-sajta za prikaz turističke ponude, nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i dr.


Izrada Vodiča za korisnike IPARD Mere 7, u elektronskoj i papirnoj formi, uveliko je u toku. Ovaj Vodič će na razumljiv način prikazati korisnicima korake koje treba da preduzmu na putu do IPARD podsticaja za Meru 7 i omogućiti im da se bolje pripreme za podnošenje zahteva. Takođe, u nekoliko termina u narednom periodu biće organizovane i radionice u prostorijama Upravljačkog tela, na kojima će svi zainteresovani moći da dobiju odgovore od Upravljačkog tela, IPARD Agencije i turističke inspekcije.


Novi broj IPARD na dlanu donosi i odgovore na neka od najčešćih pitanja koja postavljaju potencijalni korisnici sredstava iz Mere 7 IPARD programa.


Da li korisnik mora da ima prebivalište/sedište u ruralnom području da bi bio prihvatljiv?


Ne, korisnik ne mora da ima prebivalište/sedište u ruralnom području, već može da ima prebivalište na bilo kom delu teritorije regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije ili Južne i Istočne Srbije. Pritom, bez obzira na prebivalište/sedište korisnika, mesto investicije mora biti u ruralnom području


Da li podnosilac zahteva mora da bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava?


Da, korisnik u momentu podnošenja zahteva mora da bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i to kao nosilac gazdinstva.


Da li fizičko lice mora na kraju realizacije investicije da se registruje kao pravno lice da bi mu bila isplaćena IPARD sredstva?


Ne, fizičko lice koje podnese zahtev za odobravanje projekta, do kraja ostaje fizičko lice i nema obavezu da se registruje kao pravno lice.


Da li podnosilac zahteva da bi konkurisao već mora da se bavi turizmom?


Ne, podnosilac zahteva ne mora, ali može, biti lice koje se već bavi pružanjem usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu


Da li može da se dobije podrška za izgradnju ili opremanje restorana kao ugostiteljskog objekta?


U okviru IPARD Mere 7 u sektoru ruralnog turizma prihvatljivi su isključivo izgradnja i opremanje ugostiteljskog objekta za smeštaj sa pratećim objektima.


Da li može da se investira samo u seosko turisti;ko doma’instvo ili i druge tipove ugostiteljskih objekata i smeštaj?


Uz pomoć IPARD Mere 7 moguće je investirati u biilo koji tip ugostiteljskog objekta koji se kategoriše, tako da nije obavezno imati seosko turističko domaćinstvo. Takođe treba imati na umu da postoji ograničenje un broju ležajeva, pri čemu korisnik u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srbije može da ima najviše 30 individualnih ležajeva.