Vesti

Pravilnik za određivanje referentnih cena u IPARD-u

Uprava za agrarna plaćanja utvrđuje referentnu cenu za svaku pojedinačnu vrstu robe, usluge i radova, koja se nalazi na listi prihvatljivih troškova za svaku investiciju u okviru IPARD programa u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na IPARD podsticaje. Pojedinačna vrsta robe, usluge ili radova koja je uporediva po

Do milion evra iz IPARD-a za izgradnju farmi, opremu za stočarstvo…

Raspisan je treći konkurs iz Mere 1 IPRAD programa vredan oko tri milijarde dinara, u okviru kojeg će poljoprivrednici moći da iz ovog fonda dobiju podsticaj do million evra. Reč je o meri koja se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a povrat iz IPARD fonda iznosi 60 odsto ukupnih prihvatljivih troškova. Ako

Treći Javni poziv iz Mere 1 otvoren do 9. januara 2019.

25.10.2018.

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava što je ukupno četvrti poziv za dodelu IPARD sredstava. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom i nabavkom nove opreme, mašina