Iz Brisela stigle pozitivne ocene za poljoprivredu zahvaljujući IPARD-u

22.05.2018.

education

Srbija je ostvarila dobar napredak u oblasti poljoprivrede, navedeno je u izveštaju Evropske komisije za period oktobar 2016-april 2018, koji je nedavno  premijerki Republike Srbije Ani Brnabić predao šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Ovakva ocena data je najviše zahvaljujući uspostavljanju sistema za realizaciju IPARD programa i raspisivanju prvih konkursa za investicije u fizičku imovinu gazdinstava, a potom i za preradu poljoprivrednih proizvoda.

Uspostavljen je mehanizam i Srbija je administrativno osposobljena za realizaciju IPARD-a i budžeta namenjenog za finansiranje akreditovanih mera iz ovog programa – navodi se u izveštaju i dodaje da su pozitivne i izmene zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, što je bio preduslov za početak IPARD-a.

Izmenom zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju uspostavljen je pravni osnov za IPARD, ali i za budući integrisani sistem administracije i kontrole (IACS), koji tek treba da bude razvijen. U narednom periodu Srbija bi trebalo da implementira mere poverene u okviru IPARD-a i da obezbedi uslove za realizaciju drugih mera programa, naznačeno je u izveštaju.

U njemu se navodi i da je usvojen Nacionalni program poljoprivrede za period 2018-2020 usvojen 2017. godine, međutim, program ruralnog razvoja još uvek nije. Evropska komisija ocenila je da dalje usklađivanje sa politikama EU zahteva razdvajanje plaćanja po proizvodnji i povezivanje plaćanje po površini sa standardima unakrsne usklađenosti.

U izveštaju o napretku Srbije u pregovaračkom procesu pridruživanja Evropskoj uniji, međutim, date su zamerke na ono što je postignuto u usklađivanju Poglavlja 12, koje se odnosi na bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku.

Zakonodavstvo u oblasti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda treba usaglasiti kako bi se olakšao razvoj politika u ovoj oblasti. Potrebno je još uskladiti zakonodavstvo koje se odnosi na vino, organske proizvode… Spremnost Srbije za EU, kada je reč o oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, na srednjem nivou, naglašeno je u izveštaju.

U narednoj godini Srbija bi trebalo da izradi sveobuhvatnu strategiju za implementaciju i sprovođenje pravnih tekovina EU u ovoj oblasti, te da značajno ojača administrativne kapacitete veterinarske, fitosanitarne i direkcije nacionalnih referentnih laboratorija. 

U oblasti opšte bezbednosti hrane, Srbija tek treba da definiše strategiju i akcioni plan i bi trebalo dalje da uskladi svoje zakonodavstvo o upravljanju vanrednim situacijama u pogledu bezbednosti hrane i hrane za životinje sa pravnim tekovinama EU, navodi se u izveštaju.

U oblasti fitosanitarne politike zamerke su kod pravnog okvira i nacionalnog akcionog plana kojim se definiše upotreba pesticida, a Brisel ukazuje i na to da nije postignut napredak u usklađivanju zakona o genetski modifikovanim organizmima (GMO) sa EU regulativom.

Imate pitanja?

Pišite nam!