Ko može da konkuriše za nabavku novog traktora preko IPARD-a

27.09.2019.

education

Do 25. novembra otvoren je javni poziv za nabavku novog traktora preko IPARD fonda. To je drugi konkurs za traktore otkako je krenuo IPARD u Srbiji, a na njemu mogu da učestvuju nosioci poljoprivrednih gazdinstava (ratari, stočari uključujući i živinare, voćari, povrtari, vinogradari), zemljoradničke zadruge, preduzetnici i privredna društva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava.


Pravo na IPARD podsticaje mogu ostvariti za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa, sa sledećom najvećom snagom motora prema obimu biljne, odnosno stočarske proizvodnje:


U sektoru mesa:


do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu,
do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu,
do 80 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza,
do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu;


U sektoru mleka:


do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava,
do 100 kilovata (kW) – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava;


U sektoru voća:


do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 do 10 ha,
do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 10 do 50 ha;
do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha;


U sektoru povrća:


do 40 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 do 2 ha,
do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 do 10 ha,
do 90 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 do 30 ha,
do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 do 100 ha;


U sektoru ostalih useva:


do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha,
do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha.


U sektoru jaja:


do 60 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja,
do 70 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 50.000 do 100.000 kokošaka nosilja,
do 100 kilovata (kW) – ako ima objekat kapaciteta od 100.000 do 200.000 kokošaka nosilja;


U sektoru grožđa:


do 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha, odnosno sadnog materijala grožđa od 0,5 do 10 ha,
do 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa, odnosno sadnog materijala grožđa od 10 do 50 ha,
do 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha.


Šta sadrži zahtev za odobrenje projekta


Uz obrazac zahteva za odobrenje projekta Upravi za agrarna plaćanja šalje se i sledeće:
-poslovni plan
-popis pokretne i nepokretne imovine
-ponude koje se odnose na investiciju u nabavku novog traktora i koje sadrže podatke o emisiji izduvnih gasova
-uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinica lokalne samouprave prema mestu investicije,
odnosno prebivalištu, odnosno sedištu podnosioca zahteva;
-uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
-izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za mesto kontrole predmeta investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi
operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga u slučaju da nije uspostavljen katastar
nepokretnosti;
-ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta odnosno objekta koje je odredio za mesto kontrole predmeta investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili
ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta odnosno objekta, koji je upisan u katastar nepokretnosti, kao i izvod iz katastra nepokretnosti za
zakupodavca, odnosno ustupioca.
-u slučaju da gazdinstvo nije starije od tri godine dostavlja se i dokaz o posedovanju stručnog znanja, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede.


Ako se na konkurs priavljuje preduzetnik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja se i poslednji bilans uspeha i poslednji javno objavljeni poreski bilans.


Poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja i poslednji bilans uspeha i poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.


Poljoprivrednik koji vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dostavlja i poslednji javno objavljeni bilans uspeha, poslednji javno objavljeni bilans stanja i poslednji javno objavljeni poreski bilans PB2.


Четврти-јавни-позив-М1-трактори-final (1)
Прилог-1-Листа-стандарда-емисије-издувних-гасова-final
Прилог-2-Максимална-снага-трактора-final
Образац-1-Захтев-за-одобравање-пројекта-Четврти-јавни-позив
Образац-2-Захтев-за-одобравање-исплате-ИПАРД-подстицаја-Четврти-јавни-позив

Imate pitanja?

Pišite nam!