14.05.2024.

education

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava poljoprivredne proizvođače da mogu da podnesu zahteve za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i za parcele koje su na verifikaciji, a na kojima se nalazi biljna kultura.Ova mogućnost odnosi se na poljoprivredne proizvođače koji su izvršili obnovu registracije, a uvedena je kako bi im se izašlo u susret i obezbedilo da se u što većem broju prijave za ovu vrstu podsticaja.Parcele na kojima se nalazi biljna kultura, a trenutno su na verifikaciji će i pre njenog završetka biti vidljive na platformi ePodsticaji i korisnici će imati mogućnost da podnesu zahtev za podsticaje u biljnoj proizvodnji.Obrada pomenutih zahteva uslediće nakon što parcele budu odobrene i upisane u poljoprivredno gazdinstvo podnosioca zahteva.Korisnici koji su već podneli zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji bez parcela na kojima se nalazi biljna kultura, a koje su na verifikaciji, potrebno je da isti izmene i uključe i te parcele.
Podsećaju da je obnova registracije poljoprivrednog gazdinstva moguća i ukoliko postoje parcele na odobravanju, a ispunjeni su svi ostali (propisani) uslovi.Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahtev za podsticaje na portalu ePodsticaji.


Imate pitanja?

Pišite nam!