Objavljen Vodič za Meru 3 IPARD programa

28.03.2018.

Uprava za agrarna plaćanja objavila je Vodič za Meru 3 IPARD programa – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Javni poziv iz ove mere IPARD-a, na kojem će moći da konkurišu mikro, mala i srednja preduzeća, kao i zadruge koje se bave preradom voća, povrća, mesa i mleka biće, po najavama nadležnih, raspisan za par dana. Na raspolaganju korisnicima, kako je predviđeno, biće blizu 10 miliona evra po ovom konkursu.

Vodič za korisnike pojašnjava ciljeve i namenu IPARD II programa, način korišćenja i uslove za dobijanje sredstava, finansiranje projekata, kontrolu, postupke i potrebnu dokumentaciju za sprovođenje Mere 3.

Takođe, na zvaničoj internet stranici UAP mogu se pronaći i uputstva za prikupljanje određene dokumentacije, kao i propise koji definišu nacionalne uslove koji se odnose na zaštitu životne sredine, javnog zdravlja, dobrobit životinja i bezbednost na radu (http://uap.gov.rs/mera-3-investicijeu-fizicku-imovinu-u-vezi-sa-preradom-i-marketingompoljoprivrednih-proizvoda-i-proizvoda-ribarstva/).

Imate pitanja?

Pišite nam!