Smart IPARD kalkulator: Popunite upitnik i saznajte na kojim konkursima možete da učestvujete

Smart IPARD agencija, zajedno sa kompanijom AxiomQ iz Novog Sada, izradila je i implementirala digitalni alat za samoprocenu poljoprivrednika, odnosno preduzeća, koji će im pomoći da, ispunjavanjem upitnika, definišu adekvatan izvor finansiranja. Ta aplikacija postavljena je na sajt Smart IPARD-a (https://smartipard.rs/) pod nazivom: Kalkulator podsticaja.


Nalazi se na naslovnoj strani, u vrhu stranice. Reč je o uptniku koji zainteresovani popunjavaju I nakon čega im na email stiže odgovor, to jest informacija o trenutno raspoloživim konkursima i izvorima finansiranja na kojima mogu da učestvuju. Upitnik sadrži pitanja o veličini preduzeća, sedištu (Vojvodina ili cela Srbija), kapacitetu proizvodnje, bilo da je reč o ratarstvu, voćarstvu, povrtarstvu, stočarstvu… Kada zainteresovani popune upitnik i unesu podatke o vrsti proizvodnje i kapacitetu, dobiju odgovor u kojem se navode otvoreni konkursi u tom momentu (sa rokom završetka).Prikazani su samo aktuelni konkursi raspisani na nacionalnom ili pokrajinskom nivou, recimo, konkurs Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, konkurs Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu…


Završeni konkursi ostaju u arhivi, ali korisnicima koji su popunili upitnik ne stižu informacije o njima.