Žene korisnice IPARD-a najviše interesovala nabavka novog traktora

Žene u poljoprivredi Republike Srbije najčešće imaju ulogu pomažućeg člana domaćinstva, o čemu svedoče poslednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovim podacima više od petine žena zaposlenih u poljoprivredi radi kao pomažući član. Samo u 15% slučajeva žene se javljaju u ulozi upravnika poljoprivrednog gazdinstva, od kojih je njih preko 50% starije od 65 godina, prenosi najnoviji peti po redu broj onlajn informatora IPARD na dlanu.


Podršku u jačanju položaja žena u poljoprivredi pruža IPARD II program i to kroz tri akreditovane mere: Meru 1 (Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava), Meru 3 (Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva) i Meru 7 (Diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja).


Kao korisnice IPARD podsticaja u okviru Mere 1, žene mogu ostvariti bespovratnu podršku u iznosu od 60%. Takođe, u slučajevima kada je vrednost podnetih zahteva veća od vrednosti opredeljenih sredstava za taj poziv, žene – nosioci poljoprivrednog gazdinstva ili žene – preduzetnice, prilikom bodovanja i rangiranja dobijaju dodatne bodove čime mogu osigurati bolju poziciju na rang-listi. Kako bi unapredile svoju poljoprivrednu proizvodnju, žene u okviru Mere 1, mogu konkurisati za različite tipove investicija, koje se odnose na fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstva i to u sektorima proizvodnje mleka, mesa, jaja, grožđa, voća i povrća i ostalih useva.


U okviru Mere 3, koja se odnosi na podršku investicijama u kapacitete za preradu, žene koje su registrovane kao preduzetnice ili su vlasnice privrednih društava, mogu ostvariti podršku u iznosu od 50% za investicije u oblasti prerade mleka, mesa, voća i povrća i jaja, kao i u sektoru proizvodnje vina.


Za podršku razvoju ruralnog turizma žene, kao potencijalne korisnice IPARD sredstava, mogu konkurisati kroz Meru 7 za široku lepezu investicija – od izgradnje, rekonstrukcije i opremanja objekata za smeštaj, preko nabavke opreme za rekreaciju i uređenja igrališta za decu, do nabavke opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. U ovoj meri, dodatne bodove pri rangiranju zahteva dobijaju žene – podnosioci zahteva ili preduzeća koja u strukturi zaposlenih imaju najmanje 30% žena.


Kroz podršku koju pruža IPARD II program u okviru pet poziva za Meru 1, žene su podnele 279 zahteva za odobravanje projekata za razvoj i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, pri čemu je najveće interesovanje iskazano za investicije koje se odnose na kupovinu novog traktora. Pored toga, žene su investirale i u linije za sortiranje i kalibriranje voća, opremu za ULO hladnjače, kao i u izgradnju farme ovaca.


U prethodnom periodu, ženama, korisnicama IPARD podsticaja, odobreno je preko 393 miliona dinara za realizaciju investicija, a isplaćeno 165,5 miliona dinara.


Najčešća pitanja i odgovori u vezi sa Merom 7 IPARD programa

Prvi javni poziv za IPARD Meru 7 objavljen je 08. juna, a rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine.


Za ovaj poziv opredeljen je veći iznos od prethodno planiranog, tako da će korisnicima IPARD Mere 7 biti na raspolaganju 20 miliona EUR javne podrške (oko 2,3 milijarde RSD), objavljeno je u najnovijem broju onlajn magazina IPARD na dlanu koji izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.


Ugostitelji koji žele da unaprede svoju turističku ponudu ili tek započnu bavljenje ovom delatnošću u ruralnim područjima Srbije, na ovaj način moći će da dobiju podršku u okviru IPARD Mere 7.


Prihvatljivi korisnici za ovu meru su fizička lica, preduzetnici i mikro i mala privredna društva. Za jedan projekat, koji može biti sačinjen od više različitih investicija, korisnici IPARD Mere 7 će iz IPARD fonda moći da povrate i do 65% iznosa investicije i tako ostvare podršku između 5.000 i 300.000 EUR po projektu. Investicije koje su prihvatljive su raznolike i odnose se na sve od izgradnje i rekonstrukcije objekata za smeštaj do pejzažnog uređenja dvorišta, izgradnje terena za rekreaciju, prostora za degustaciju i prodaju hrane i pića, nabavku bicikala, izradu veb-sajta za prikaz turističke ponude, nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i dr.


Izrada Vodiča za korisnike IPARD Mere 7, u elektronskoj i papirnoj formi, uveliko je u toku. Ovaj Vodič će na razumljiv način prikazati korisnicima korake koje treba da preduzmu na putu do IPARD podsticaja za Meru 7 i omogućiti im da se bolje pripreme za podnošenje zahteva. Takođe, u nekoliko termina u narednom periodu biće organizovane i radionice u prostorijama Upravljačkog tela, na kojima će svi zainteresovani moći da dobiju odgovore od Upravljačkog tela, IPARD Agencije i turističke inspekcije.


Novi broj IPARD na dlanu donosi i odgovore na neka od najčešćih pitanja koja postavljaju potencijalni korisnici sredstava iz Mere 7 IPARD programa.


Da li korisnik mora da ima prebivalište/sedište u ruralnom području da bi bio prihvatljiv?


Ne, korisnik ne mora da ima prebivalište/sedište u ruralnom području, već može da ima prebivalište na bilo kom delu teritorije regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i Zapadne Srbije ili Južne i Istočne Srbije. Pritom, bez obzira na prebivalište/sedište korisnika, mesto investicije mora biti u ruralnom području


Da li podnosilac zahteva mora da bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava?


Da, korisnik u momentu podnošenja zahteva mora da bude upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i to kao nosilac gazdinstva.


Da li fizičko lice mora na kraju realizacije investicije da se registruje kao pravno lice da bi mu bila isplaćena IPARD sredstva?


Ne, fizičko lice koje podnese zahtev za odobravanje projekta, do kraja ostaje fizičko lice i nema obavezu da se registruje kao pravno lice.


Da li podnosilac zahteva da bi konkurisao već mora da se bavi turizmom?


Ne, podnosilac zahteva ne mora, ali može, biti lice koje se već bavi pružanjem usluge smeštaja u ugostiteljskom objektu


Da li može da se dobije podrška za izgradnju ili opremanje restorana kao ugostiteljskog objekta?


U okviru IPARD Mere 7 u sektoru ruralnog turizma prihvatljivi su isključivo izgradnja i opremanje ugostiteljskog objekta za smeštaj sa pratećim objektima.


Da li može da se investira samo u seosko turisti;ko doma’instvo ili i druge tipove ugostiteljskih objekata i smeštaj?


Uz pomoć IPARD Mere 7 moguće je investirati u biilo koji tip ugostiteljskog objekta koji se kategoriše, tako da nije obavezno imati seosko turističko domaćinstvo. Takođe treba imati na umu da postoji ograničenje un broju ležajeva, pri čemu korisnik u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima na teritoriji Republike Srbije može da ima najviše 30 individualnih ležajeva.


Smart IPARD: Veliko interesovanje za ruralni turizam

Novosadska agencija Smart IPARD obišla brojne potencijalne investitore i zainteresovane za ulaganja u ruralni turizam preko IPARD-a i održala niz radionica u celoj SrbijiIz IPARD programa koji je u Srbiji počeo da se realizuje pre dve i po godine uskoro će se davati podrška i za investicije u ruralnom turizmu. Iz EU budžeta, a delom i iz nacionalne kase za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za smeštaj i ugostiteljstvo ili pak njihovo opremanje, izdvojena je ozbiljna suma – čak 2,3 milijarde dinara. Konkurs će biti otvoren tri meseca, najveći iznos IPARD podrške po korisniku je 300.000 evra, a povraćaj koji se za investiciju može dobiti je do 65 odsto.


Ovo je prvi put da se za ulaganja u seoski turizam može dobiti bespovratna pomoć iz EU pretpristupnog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj – IPARD, a sudeći po interesovanju potencijalnih investitora, prijava na javni poziv biće dosta.-Poljoprivrednici, preduzetnici i predstavnici malih preduzeća pokazali su prilično interesovanje za ovu meru još prošle godine, od kada se javljaju u našu agenciju i pitaju za uslove konkurisanja. Da su jako zainteresovani videli smo i po učešću u besplatnim onjaln obukama o IPARD-u sa posebnim osvrtom na Meru 7, koja se odnosi na ruralni turizam – kaže ekspert za fondove za ruralni razvoj iz novosadske agencije Smart IPARD Slobodan Teofanov.


Prethodnih dana Teofanov je, zajedno sa kolegom iz Smart IPARD-a Dejanom Serdarom, obišao zapadnu i centralnu Srbiju i delom njen jug kako bi poljoprivrednicima i svima koji ispunjavaju uslove za učešće na predstojećem javnom pozivu pobliže objasnili pravila i procedure konkurisanja.-Ne bih rekao da je informisanost potencijalnih investitora o IPARD fondu na zavidnom nivou. Imaju mnogo nepoznanica i nerešenih pitanja koja je trebalo razjasniti pre raspisivanja javnog poziva, kako bi ovu meru dočekali spremni. Recimo, kada je o izgradnji ili rekonstrukciji objekata reč, neophodno je da budu vlasnici parcela, ako je reč o poljoprivrednom gazdinstvu podnosilac zahteva za odobrenje projekta mora biti nosilac… – objašnjava on.


Teofanov i Serdar, nakon obilaska brojnih gazdinstava i domaćinstava koja se već bave seoskim turizmom ili žele da preko IPARD fonda pokrenu i tu, divezifikovanu aktivnost na svojim imanjima, stekli su utisak da postoje velike mogućnosti za razvoj ruralnih sredina upravo kroz ovaj EU program i na ovaj način.


Interesovanje je veliko, potencijal postoji i bila bi šteta da se bespovratna, značajna, pomoć koju nam Evropa daje ne iskoristi, kažu oni.


Podsećajući na to da mesto investicije mora biti u ruralnom području ali da korisnik može da ima sedište ili prebivalište bilo gde, i van ruralnih područja, predstavnici agencije Smart IPARD kažu da je interesovanje budućih investitora jednako i kod onih koji žive na selu i kod onih koji žive u gradu ali u seoskim sredinama planiraju ulaganja. Za par dana obišli su niz destinacija – od Sakara na Drini, preko Vrhpolja, Lelića, Tare, Mokre gore i Zlatibora, do Vrnjačke Banje i Brzeće. Zainteresovane su uputili u procedure IPARD progrma i za veće grupe održali radionice.


Pomenimo, biće prihvatljive brojne i različite investicije, od izgradnje i rekonstrukcije objekata za smeštaj do pejzažnog uređenja dvorišta, izgradnje terena za rekreaciju, prostora za degustaciju i prodaju hrane i pića, nabavku bicikala, izradu veb-sajta za prikaz turističke ponude, nabavku opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora…


Besplatna obuka 24. juna


Eksperti agencije Smart IPARD, za čiji su projekat u Srbiju stigle prve EU pare za poljoprivredu, od 2016. godine organizuju seminare o IPARD-u i na njima su učestvovali poljoprivrednici, predstavnici agrobiznisa, razvojnih agencija, lokalnih samouprava, finansijskih kuća.


Od lane obuke organizujuju u okviru programa „Razvoj finansijskih sistema u ruralnim sredinama Srbije“, čiji je glavni akter Nemačka razvojna banka KfW, a partner je švajcarska kompanija BSF. Sldeća besplatna onlajn obuka o IPARD-u s naglaskom na ruralni turizam je 24. juna, a svi zainteresovani se mogu prijaviti preko linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_CFmrpU7A7FoWKrN6-PKITGwp5GSZFOYMLg7DNe3ZuMUKBg/viewform


S. Kuprešanin, Agrosmart