Avansno plaćanje i za već podnete zahteve za IPARD podsticaje

Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije usvojio je danas predlog izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji omogućava avansnu isplatu polovine sredstava za koja se konkuriše po IPARD programima, uz odgovarajuću bankarsku garanciju ili ekvivalentnu garanciju kao sredstvo obezbeđenja.


Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objasnili su da će ekvivalnetna garancija morati da iznosi 110 procenata od odobrenog avansnog iznosa, ali da će naknadno biti precizirano koje će to obezbeđenje biti.
Državni skeretar u Ministatstvu poljoprivrede Jelena Blagojević dodala je da izmene Zakona obuhvataju i uvođenje elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava, eAgrar kao isključivi način registrovanja, promena i brisanja iz registra gazdinstava.


Izmena će se donositi na prijave za IPARD sredstva koje će tek biti podnete, kao i na one koje su podnete u poslednja dva poziva, ukoliko nisu izdata rešenja po njima, preneo je Tanjug.


Uz to se uvode još dve aplikacije, Ajaks koja služi za praćjenje plaćanja u poljoprivredi i Elpis koja služi za identifikaciju zemljišnih parcela.


Blagojevićeva je navela da će eAgrar početi da se primenjuje od 1. jula naredne godine, Elpis od 1. najuara 2025, a Ajaks od 1. januara 2027. godine.


Odbor je većinom glasova usvojio i informaciju o radu Ministarstva za treći kvartal 2021. godine.


Direktorka Uprave za veterinu Emina Milakara izvestila je članove Odbora da je u Pirotskom i NIšavskom okrugu zapažena pojava afričke kuge svinja u nekoliko slučajeva odstrela divljih svinja i kod životinja koje su nađene uginule u šumama tog kraja Srbije.


Uvođenjem avansnog plaćanja od 50 odsto, brže do IPARD sredstava

Delegacija Uprave za agrarna plaćanja (UAP) posetila je Agenciju za poljoprivredu i ruralni razvoj Republike Albanije (Agency of Agriculture and Rural Development – ARDA) kako bi kroz razmenu iskustava i sagledavanje procesa rada na licu mesta unapredili kapaciteti obe agencije zadužene za isplatu podsticaja u poljoprivredi i implementaciju IPARD programa.


U fokusu ove studijske posete bilo je sprovođenje procedure avansnog plaćanja IPARD zahteva, koju ARDA sprovodi od 2019. godine, a koja je pokazala dobre rezultate i visok stepen apsorbcije IPARD sredstava.


S obzirom da se predfinansiranje IPARD projekata pokazalo kao veliki izazov za korisnike programa, uvođenjem avansnog plaćanja biće im omogućeno da nakon odobrenog projekta apliciraju za mogućnost isplate pre realizacije projekta u iznosu do 50% od ukupne vrednosti odobrenog projekta, uz korišćenje instrumenta bankarske garancije.


Uvođenje avansnog plaćanja u iznosu do 50% od odobrene vrednosti podsticaja obezbediće IPARD korisnicima značajan iznos finansijskih sredstava za realizaciju odobrene investicije. Osim toga, primena avansnog plaćanja uticaće povoljno na bolju apsorpciju finansijske pomoći EU i smanjiće rizik od povraćaja sredstava Evropskoj uniji.


Pored teme avansnog plaćanja, predstavnici dvaju IPARD agencija razmenili su iskustva u pogledu drugih aspekata sprovođenja IPARD programa, izazovima sa kojima se u praksi susreću, kao i načine njihovih prevazilaženja. Organizaciona struktura koja daje najbolji rezultat, unapređenje ljudskih resursa, kao i razvoj baze referentnih cena, samo su neke od tema koje su razmatrane tokom ove studijske posete. Saradnja uspostvljena na dobroj osnovi svakako će se nastaviti i unapređivati u narednom periodu i pozitvino uticati na rad obe agencije.