U pripremi Mera 5 – LEADER pristup

Prioriteti lokalnog područja, njegove prednosti i slabosti, najbolje mogu biti prepoznati od strane lokalnog stanovništva. Upravo to i predstavlja osnov LEADER pristupa EU, u kojem se na lokalnom nivou pripremaju i sprovode strategije ruralnog razvoja prilagođene realnim potrebama lokalne zajednice.Formiranjem udruženja građana, odnosno Partnerstava, lokalni akteri dobijaju mogućnost da realizuju aktivnosti za unapređenje lokalne sredine. IPARD Programom planirano je pružanje podrške za LEADER pristup, kako kroz Meru 5 (Sprovođenje Lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup), čija akreditacija će biti započeta krajem 2020. godine, tako i kroz Meru 9 (Tehnička pomoć).IPARD Mera 7 značajno će proširiti krug potencijalnih korisnika IPARD sredstava, pružiti podršku iskorišćavanju potencijala ruralnih područja Srbije i bavljenju nepoljoprivrednim aktivnostima u ovim područjima.Raspisivanje prvog poziva za ovu meru očekuje se na proleće ove godine.U momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta, potencijalni korisnici neće morati da imaju kategorisan ugostiteljski objekat, dok će po realizaciji projekta biti u obavezi da kategorišu objekat i ispune sve ostale propisane obaveze, kako bi ostvarili pravo na povraćaj sredstava iz IPARD fonda. Kako IPARD ima za cilj da kroz ovu meru podrži male ugostitelje, korisnik može da ima najviše 30 individualnih ležajeva u kategorisanim ugostiteljskim objektima na teritoriji Srbije. Rad na ovom pristupu u Srbiji započet je 2007. godine, a do danas je realizovano više projekata, podržanih evropskim i pokrajinskim fondovima.U cilju pripreme za podršku LEADER pristupu kroz IPARD Program, MPŠV je pokrenulo posebnu podsticajnu meru za koju se sredstva obezbeđuju iz nacionalnog budžeta. Zahtev za podsticaje za formiranje Partnerstava i izradu strategije, podnelo je 22 udruženja građana, u iznosu od preko 17 miliona dinara. Sva udruženja kojima strategija bude odobrena, u 2020. godini će imati priliku da budu finansijski podržana za sprovođenje iste. Sredstva za formiranje novih
Partnerstava, kako bi LEADER pristup postao zastupljen i u preostalim delovima Srbije, biće omogućena novim Javnim pozivom u 2020. godini.Radi lakšeg formiranja Partnerstva i izrade strategije od strane zainteresovanih udruženja građana, MPŠV je pripremilo Vodič koji je
dostupan na sajtu Ministarstva.