Pet različitih obuka za MSP i poljoprivredna gazdinstva u julu i avgustu

U predstojećim mesecima eksperti Smart IPARD-a organizovaće besplatne onlajn obuke za izradu poslovnih planova, aplikacija za kredite banaka i podsticaje iz budžeta AP Vojvodine, Republike Srbije, IPARD fonda, projekta Konkurentna poljoprivreda Srbije, i drugih. Obuke su namenjene gazdinstvima i firmama iz sektora voća i povrća (primarne proizvodnje i prerade), kao i firmama koje se bave proizvodnjom plastenika, staklenika, sistema za navodnjavanje, protivgrdanih mreža, ograda, stubova, opreme za preradu… Pored toga, biće napravljen digitalni alat, jednostavan za korišćenje, besplatno dostupan svim zainteresovanim proizvođačima koji će, zahvaljujući tom softverskom rešenju, u par koraka moći da provere koji izvori finansiranja su im na raspolaganju i gde mogu da se prijave.


Aktivnost se realizuje uz podršku Projekta „Velika mala privreda“ koji finansira USAID, a sprovodi ACDI/VOCA.


Biće sprovedene sledeće obuke:


1. Finansijski instrumenti EU – IPARD program
Teme: Uvod u IPARD program i zajedničku poljoprivrednu politiku EU; Vodič kroz IPARD mere za MSP; Dokumentacija potrebna za prijavu.


2. Mere podrške za MSP (i poljoprivredna gazdinstva) u okviru nacionalnih/međunarodnih programa
Teme: Predstavljanje svih nacionalnih subvencija za MSP iz fondova AP Vojvodine, republičkih fondova, SCAP-a, DFC-a i drugih dostupnih izvora finansiranja; dokumentacija i najbolje prakse.


3. Priprema zahteva za garancije i kredite iz Fonda za razvoj Republike Srbije
Teme: Investicioni krediti, krediti za trajni obrtni kapital.


4. Izrada poslovnih planova za MSP u prehrambenoj industriji
Teme: Definicija i značaj poslovnog plana; Pisanje poslovnog plana u procesu odobravanja bankovnog kredita; Analiza razvojnih mogućnosti i sposobnosti investitora; Analiza tržišta, tehnička, ekonomska i tehnološka analiza; Analiza lokacije i analiza zaštite životne sredine; Organizacioni aspekti investicije; Izvodljiva analiza; Socio-ekonomska procena projekta; Izrada poslovnog plana – studija slučaja.


5. Priprema zahteva za bankovne kredite
Teme: Razumevanje dokumentacije; Zahtev banci na osnovu namene investicije/prijave; Proces procene u banci; Realizacija kredita na osnovu odluke banke; Proces evaluacije zahteva za bankovni kredit.


ZA OBUKE SE MOŽETE PRIJAVITI NA OVOM LINKU: https://forms.gle/GeK7EMfF8Zngdm9k8

Besplatne obuke i pomoć preduzećima i gazdinstvima prilikom podnošenja zahteva za investicije

Tokom jula kreću besplatne obuke o izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća (MSP) i poljoprivredna gazdinstva iz sektora proizvodnje i prerade voća i povrća i biće obezbeđena konsultantska podrška za 20 preduzeća koja planiraju realizaciju investicija. Podrška investicijama obuhvata pripremu i podnošenje zahteva za finansiranje korišćenjem kredita poslovnih banaka i bespovratnih sredstava nacionalnih i inostranih fondova, za koja će MSP i gazdinstva lakše moći da konkurišu nakon obuke i mentorstva.


Obuku preduzeća i poljoprivrednih gazdinstava koja se bave proizvodnjom i preradom voća i povrća, kao i pripremu njihovih zahteva za podršku investicijama sprovešće novosadska konsultantska kuća Smart IPARD. U predstojećim mesecima eksperti Smart IPARD-a organizovaće besplatne onlajn obuke za izradu poslovnih planova, aplikacija za kredite banaka i podsticaje iz budžeta AP Vojvodine, Republike Srbije, IPARD fonda, projekta Konkurentna poljoprivreda Srbije, i drugih. Pored toga, biće napravljen digitalni alat, jednostavan za korišćenje, besplatno dostupan svim zainteresovanim proizvođačima koji će, zahvaljujući tom softverskom rešenju, u par koraka moći da provere koji izvori finansiranja su im na raspolaganju i gde mogu da se prijave.


Mala i srednja preduzeća, naročito u ruralnim i manje razvijenim područjima, nemaju dovoljno informacija o raspoloživim izvorima finansiranja i često im nedostaju efektivne veštine finansijskog upravljanja i pripreme adekvatnih poslovnih planova i aplikacija za podršku investicijama. Smart IPARD se kroz ovaj projekat pretežno fokusira na poljoprivredna i prehrambena MSP iz sektora voća i povrća u manje razvijenim oblastima u Srbiji. Obezbeđujemo obuku, onlajn kurseve i ciljano mentorstvo kako bi preduzeća i gazdinstva povećala finansijsku pismenost i poboljšala pristup i korišćenje finansijskih instrumenta. Aktivnost se realizuje uz podršku Projekta „Velika mala privreda“ koji finansira USAID, a sprovodi ACDI/VOCA.


ZA OBUKE SE MOŽETE PRIJAVITI NA OVOM LINKU: https://forms.gle/GeK7EMfF8Zngdm9k8

Stotine polaznika prošlo kroz obuke programa SRFP o IPARD-u i poslovanju u poljoprivredi

Kroz besplatne obuke u okviru SRFP programa dosad je prošlo više stotina polaznika.


Ruralne sredine u Srbiji imaju značajnu podršku Nemačke razvojne banke KfW koja se, osim finansijske pomoći ogleda i u osposobljavanju poljoprivrednika, preduzetnika i malih i srednjih preduzeća da unaprede ljudske resurse, tehničko-tehnološke i druge kapacitete neophodne za uspešno poslovanje.


KfW, jedna od najvećih stranih banаka koja u saradnji sa domaćim bankama obezbeđuje povoljne kredite i Srbiji odobrava zajmove za finansiranje agrobiznisa, realizuje Program razvoja finansijskog sistema u ruralnim područjima Srbije (SRFP). U tome joj pomaže konsultantska kuća Business and Finance Consulting (BFC), sa sedištem u Švajcarskoj.


U BFC ističu da je cilj ovog programa povećanje prihoda u ruralnim područjima u Srbiji, a to se postiže na dva načina – kroz pristup povoljnim kreditima i kroz podršku jačanju konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća koja posluju širom zemlje.


Idući ka tom cilju, BFC je ove godine organizovao niz edukacija za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i predstavnike malih i srednjih preduzeća u ruralnim područjima Srbije.


Kroz besplatne obuke u okviru SRFP programa dosad je prošlo više stotina polaznika. Na ovaj način unapredili su znanja i dobili korisne informacije iz raznih oblasti poslovanja koje će im biti od koristi u pronalaženju izvora finansiranja, proizvodnji i plasmanu proizvoda na tržištu.


Veliko interesovanje za obuke vlada među poljoprivrednicima.


Njima su namenjene edukacije o IPARD programu, odnosno mogućnostima finansiranja agrobiznisa kroz ovaj instrument finansijske pretpristupne pomoći Evropske unije srpskoj poljoprivredi i ruralnom razvoju.


Takođe, za njih se organizuju predavanja o tehnologiji ishrane visokomlečnih krava i proizvodnji kvalitetne stočne hrane, kao i podizanju standarda smeštaja muznih krava kako bi se postigao bolji kvalitet proizvodnje mleka.


Poljoprivrednim gazdinstvima i firmama iz agrobiznisa, ali i svim drugim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima namenjeni su i treninzi o trgovini preko interneta. Korisnim su se pokazale i obuke o pripremi poslovnih planova i zahteva za bankarske kredite, kao i o upravljanju rizicima u poslovanju, upravljanju ljudskim resursima, zapošljavanju i oporezivanju zarada zaposlenih.


U jesenjem ciklusu besplatnih treninga koje organizuje BFC upriličene su i obuke o osiguranju u poljoprivredi i dobijanju oznake geografskog porekla proizvoda, s obzirom na to da ove oblasti nisu dovoljno razvijene u Srbiji, a donose niz prednosti. Osim toga, svi zainteresovani moći će da kroz besplatne edukacije unaprede znanja o dizajnu i pakovanju proizvoda, te plasmanu na domaćim i stranim tržištima.


U ovoj i narednoj godini, u okviru SRFP programa, biće organizovano do 150 obuka širom Srbije. Partneri u program su novosadska konsultantska kuća Smart IPARD i niška Eduka plus, a treninge vode i eminentni predavači iz oblasti stočarske proizvodnje.


U BFC ističu da je krajnji cilj ovih aktivnosti izgradnja lokalnih i regionalnih poslovnih kapaciteta kako bi se stekli uslovi za nova zapošljavanja i uvećanje prihoda. Preduslov za to je edukacija, odnosno omogućavanje pristupa svim informacijama koje se odnose na unapređenje biznisa preduzetnika, malih i srednjih preduzeća, te poljoprivrednih gazdinstava.


Sve informacije o programu i besplatnim obukama mogu se dobiti na veb stranici SRFP OVDE. Na ovoj stranici mogu se naći i snimci prethodnih predavanja.